انواع شیشه های طرح دار کابینت و درب

نمونه هایی که مشاهده می کنید شیشه های طرح دار و اسیدکاری شده است. که تقریبا از طرح های پرتراکم یا به اصطلاح شلوغ محسوب می شود.

0 دیدگاه