شیشه سکوریت دکوری پارتیشن ادارات

تماس های زیادی از طرف مشتریان گرفته می شود بابت اینکه میخواهیم پارتیشن های اداری خود را برچسب بزنیم.

توجه کنید که این طرح و طرحهای دیگه گلاس نایک اصلا برچسب نیست. این طرحها مات کاری شده است.

مات کردن شیشه ها توسط دستگاههای مخصوص انجام می شود و امکان اینکه در همان محل شما پارتیشن های شیشه ای را مات کاری کنیم وجود ندارد.

اگر قبلا شیشه های خود را انتخاب کرده اید و آن را در محل نصب نموده اما قصد دارید که آن را طرح دار یا مات کاری نمائید. ما میتوانیم با درآوردن شیشه ها و نصب مجدد آنها شیشه ها را به کارگاه برده و آن را طرح دار کنیم. و سپس آن را دوباره نصب نمائیم.

برای مدرن کردن شرکت یا ادارات خود با ما مشورت کنید. 

0 دیدگاه